Månadens bilder

September Månads Bilder

Korsvägen i Järlåsa samhälle slutet 1930-talet.

Till vänster syns rester av Torvströfabriken som håller på att rivas. Ev. kan byggnaden längst till vänster vara nya affären som ska byggas på fabrikens gamla plats. Rakt fram går den nya s.k. Salavägen, Till höger syns kiosken som fanns på tomtplatsen där huset Graneberg nu är.