Månadens bilder

Januari Månads Bilder

Höhässjning vid Fiskmansbo 

Från vänster: 1. Okänd 2. Vera Eriksson, 3. Stig Eriksson, 4. Okänd