För våra besökare. For our visitors

Vi har Glädjande noterat väldigt många besökare bosatta i USA. Vi vill gärna höra av er och ert intresse för vår hemsida, Kanske har ni en historia som går att berätta på sidan.

 

OBS Ovanstående gäller naturligtvis alla våra besökare oavsett var ni bor. Så hör gärna av er till

E-post

We have gratifying noted a lot of visitors residing in the United States. We would love to hear from you and your interest in our website, Maybe you have a story that can be told on the page. 

 

NB The above applies of course to all our visitors regardless of where you live. So do not hesitate to email us

E-post