bidy2

Järlåsa telefonväxel.

Vid Lundbo söder om kyrkan Ingegerd Edberg, Lilla Slässbo, telefonist, 1950-tal.