Styrelsen

Järlåsa släkt och bygdeförenings Styrelse


Åke Nilsson Ordförande 070 268 70 75


Åsa Freidenfelt Kassör


Lennart Källgren Sekreterare


Marie Lange Styrelseledamot


Anneli Brattgård Styrelseledamot


Dick Söderberg Revisor


Lars-Olov Gustavsson Webbansvarig