index3

 Alla våra Årsskrifter kan beställas på hemsidanunder Intressanta Skrifter härnedan.

På nationaldagen 6 juni 2022 invigdes på Järlåsa kyrkogård ett minnesmärke

för de soldater från Järlåsasom stupat i Sveriges många krig från 1600-talet till freden 1814"


Föreningen vill tacka alla som deltog vid invigningen.


Isamband med invigningen har föreningen utgett en skrift

" Soldater och Soldattorp i Järlåsa"


Skriften finns att köpa hos Handlarn och Kafé Bredsjön i Järlåsa.


Skriften går också att beställa genom att klicka här.


Järlåsa släkt och bygdeförening