Månadens Berättelse

Berättelse 15/6-14/7

Det hände i Järlåsa för ……….

 -  Av Karl-Åke Ekman och Sören Eriksson –

  Ett urval ur våra skrifter

Då skribenten skrev denna berättelse år 2015 så får läsaren lägga till nio år i nedanstående.

. . . 10 år sedan - år 2005 

Livets ord köper Stadsmissionens behandlingshem Ribbingebäck för att använda den till läger, kurser och bröllop. Ribbingebäck har varit behandlingshem sedan år 1939.

 

Från ”Siggefora till Bennebol”, en ny bok som skildrar 1900-talets Uppsala ur ett landsbygdsperspektiv. Författare är den tidigare östforabon och stadsarkivarien i Uppsala Christina Wahlström (född Hedemar).

 

Dalabanan. Uppsalas politiker, den rödgröna majoriteten, har genom den nya översiktsplanen beslutat att bl.a. satsa på Dalabanan med tågstopp i Vänge och Järlåsa. Samtidigt kunde konstateras att tågstopp inte fanns med i Banverkets planer.

 

Järlåsaföretaget Elektronikprodukter erhöll en stororder från amerikanska försvaret värd 12 miljoner kronor för tillverkning av delar till ett rödpunktssikte

Järlåsa skola - Läsåret 2004-2005. Klass 6 

Från vänster:       

Övre rad 1-7        1. Felix Jansson, 2. Madeleine Nilsson, 3. Katarina Rönngren, 4. Nathalie Ahlgren,

                              5. Hanna Fransson-Lundqvist, 6. Therese Karlsson, 7. Dennis Söder.

Mellanrad 8– 15    8. Monica Nylund, 9. Edit Boman, 10. Olle Lidman, 11. Jessica Gravemo,

                              12. Louise Lundholm, 13. David Mattsson, 14. Annie Ericsson, 15. Ann Dagnesjö.

Främre rad 16-22  16. Saarah Andersson-Kurko, 17. Tommie Söderlund, 18. Emil Mattsson,

                              19. Linnéa Andersson-Kurko, 20. Alma Borg-Berggren, 21. Simon Jansson,

                              22. Eric Lange   

. . . 50 år sedan - år 1965. 

Tjuvar hemsökte Järlåsa Bilverkstad. Med dyrk tog de sig in i verkstadslokalerna där de plockade med sig skäraggregat. På kontoret försökte de sedan skära upp kassaskåpet men avbröt försöket, troligen skrämda, och gav sig iväg helt tomhänta.

     Verkstadsägaren som bor ovanpå hade dock ingenting hört utan han upptäckte inbrottet först när han kom ned i lokalerna på morgonen.

 

Avskedshögtid. Komminister Arnold Löwgren avskedspredikade i Järlåsa kyrka inför en talrik menighet. Kantor Gunnar Laurell och kyrkokören medverkade. Efter högmässan framfördes tack bl.a. från kyrkostämmans ordförande Paul Pettersson som på församlingens vägnar överlämnade en silvertallrik med Järlåsa Kyrka ingraverad


82-åring försvann från Björknäs sjukhem. Skallgångskedjor bildades och eftersökningar gjordes under flera dagar men dessa blev resultatlösa. Året därpå hittades 82-åringen, av en 14-årig pojke, död i en mosse 4 km från Björknäs. Det låg inget brott bakom, dödsorsaken var utmattning

Komministerparet Dagmar och Arnold Lövgren

beundrar silvertallriken omgivna av järlåsaborna

Från v. Paul Pettersson, John Pettersson,

Algot Pettersson och Axel Johanson

 

Östfora alkoholistanstalt. Stockholms stad övertog huvudmannaskapet från Svenska Diakonisällskapet. Övertagandet firades med en högtidsfest på Flustret i Uppsala med ett 140-tal gäster närvarande. Bland gästerna fanns bl.a. Socialstyrelsens generaldirektör, företrädare för svenska kyrkan och Stockholm stad samt förutvarande och nuvarande personal. Patriotiska sällskapets medalj för lång och trogen tjänst på Östfora utdelades till Diakonerna Arthur Hedemar och Carl Johansson, Ladugårdsförman Decktor Bladh och lantarbetare Georg Wallman.

 

Skolmästerskapen på skidor i Norra Hagunda gav bl.a. följande resultat:

Flickor födda 1954-55 vilka åkte 1,25 km där segrade Ann-Christine Eriksson, Bergvik, Järlåsa på tiden 8,22, 2:a kom Monika Eklund, Björnbo, Järlåsa sekunden efter.

Födda 1952-53  - 2,5 km 1:a Kristina Lamberg, Ribbingebäck 12,53,

2:a Lena Fredriksson, Skogstibble 15,28, 3:a Mona Östlund, Karinbo, Järlåsa 15,50.  

Födda 1950-51:  - 2,5 km, 1:a Berit Larsson, Mejeri, Järlåsa 15,29,

2:a Marianne Persson, Vänge-Läby 16,00, 3:a Gunilla Eriksson, Järlåsa 16,14

Pojkar födda 1954-1955 - 1,25 km, 1:a Kent Lundqvist, Vänge-Läby 7,36.

2:a Bo Andersson, Vänge-Läby 7,46, 3:a Lars Ekström, Östfora 8,10

Födda 1952-53 - 2,5 km, 1:a Thomas Eriksson, Sommarhagen, Järlåsa 14,23,

2:a Kjell Skördell, Ribbingebäck 14,37, 3:a Bo Persson, Skogstibble-Åland 14,38

Födda 1949-51 - 2,5 km, 1:a Håkan Andersson, Vänge-Läby 12,30,

2:a Benny Björk, Vänge-Läby 12,38, 3:a Kjell Geidnert, Vänge-Läby 13,24


Olycka. En rådig lastbilschaufför undvek en svår krock vid Kyrkskolan i Järlåsa. En tom lastbil med släp passerade en stillastående tom buss och skymd av denna plus ett träd inte upptäckt en mötande lastbil. Föraren slog omedelbart till bromsarna och fick sladd på släpet som for ut och blockerade hela vägbanan. Den mötande lastbilen, lastad med grus, tillgrep den enda återstående utvägen och styrde ner i diket. Turligt nog kunde föraren kliva ur den totaldemolerade grusbilen helt oskadd.

 

Nya Salavägen invigdes i november 1965. Planerna för en ny väg hade påbörjats redan på 1930-talet men det skulle dröja till november 1964 innan bygget påbörjades. Det var en 18 kilometer lång sträcka från Vänge till dåvarande länsgränsen mellan Järlåsa och Vittinge som skulle byggas. Bland de viktigaste förbättringarna var plankorsningen vid Åltomtabro, den s.k. viadukten, och vägen förbi Ålands kyrka med dålig bro och svåra kurvor. Här fick vägen en helt ny sträckning. Vid Stjärnhult byggdes den s.k. flygrakan för militärflyg.

     Delen Vänge till Stockbäck byggdes av AB Skånska Cement till en kostnad av sex miljoner kronor, där det 53 meter långa brospannet vid Åltomtabro stod för 400.000 kronor. Sträckan Stockbäck till länsgränsen som byggdes i egen regi av Vägförvaltningen kostade 2,7 miljoner. Den planerade arbetstiden hade förkortats med nästan 1 år och blivit 1 miljon kronor billigare än beräknat, bl.a. p.g.a. en mild vinter.

     Vid bron över järnvägen vid Åltomtabro förrättade landshövding Rylander invigningen av vägen och klippte av det symboliska snöret inför speciellt inbjudna personer. bl.a. från Norra Hagunda kommun. Med en av S.J:s linjebussar åkte de inbjudna efter den nya vägen där Förste vägingenjör Erik Liljekvist guidade.  

Järlåsa nya skola - Läsåret 1964-1965 

Från vänster:

Övre rad 1-7.  1. Bo Eriksson, Kättböle, 2. Karl-Åke Ekman, Sjötorp, 3. Kjell Skördell, Ribbingebäck,

4. Slöjdlärare Hans Gerlin, 5. Textillärarinna Annika Andersson, 6. Håkan Andersson, Järlåsa Station, 7. Peder Törnblom, Skogshill.

Främre rad 8-14: 8. Anne-Marie Berglund, Linneborg, 9. Ingegerd Jonsson, Envallen, 10. Karin Ekström, Östfora, 11. Mona Östlund, Karinbo, 12. Irene Andersson, Björkvillan, 13. Monica Lindahl, Gustafsberg, 14. Kristina Hansson, Ön.

Klassföreståndare Gunnar Laurell saknas på fotot.

Järlåsa skola Från höstterminen anställdes Folkskollärare Fru Ingrid Sandström som klassföreståndare i årskurs 8.

 

Frysbox tjuvbyte En frysbox på 420 liter med matvaror stals vid Parkhyddan. Tjuvarna hade släpat den tunga frysboxen på en presenning efter en skogsväg c:a 400 meter och sedan lastat den på en bil. Frysboxen var till hälften fyllt med mat.

 

Julottan i Järlåsa kyrka besöktes av c:a 325 personer vilket betyder att kyrkan var välfylld. Komminister Olle Andersson predikade och kyrkokören medverkade med fyra julhymner.

 

Folkmängden i Järlåsa församling uppgick vid årets slut till 815 personer, 434 män och 381 kvinnor, vilket innebar en ökning med 3 personer jämfört med året innan. Födda 8 gossar och 3 flickor, Döda 4 män och 3 kvinnor. Inflyttade 75 och utflyttade 76 personer. Församlingens äldsta manliga invånare Lars Albert Hjort, Ålderdomshemmet, född 1873 och äldsta kvinnliga Fru Elin Johansson, Kanikbo född 1874.

100 år sedan - år 1915

Till Fjärdingsman för tre år återvaldes Alb. Zetterström, samtidigt höjdes årslönen från 200 kronor till 220 kronor.

 

Auktioner hölls på olika gårdar och torp, där det bl.a. auktionerades ut:

Ljusbrunn: Sto, 5 kor, 13 pinnars tröskverk, 2 giggar, fjädervagn, grammofon, mangel.

Friberga: 5 hästar, 11 kor, 6 kvigor, 3 tjurar, stifttröskverk med skakare, hästräfsa.

Tomtebo invid Ribbingebäcks pensionat där Matilda Högstedts dödsbo sålde fastigheten, likaså allt lösöre som glas, porslin, gångkläder, koppar, möbler, järnsaker m.m.

Karlsro där handlaren Forssten p.g.a. flyttning från orten sålde 1 häst, 3 kor, kviga, 12 höns, gödselkärra, slipstenar, trädgårdsmöbler m.m.

 

Fattighuset. Järlåsa kommun beslutade att gamla Fattighuset skulle säljas

 

Matäpplen. Bredsjö trädgård annonserade att äpplen av sorterna Säfstaholm och Oranie såldes till priset av 12 kr, 14 kr och 16 kr per 100 liter. Minsta sändning 25 liter.

 

Idrottsfester i Ribbingebäck. Den nya festplatsen i Ribbingebäck invigdes med tävlingar under två söndagar i juli. Det tävlades i cykelåkning 20 km, löpning 2.000 meter och 4.000 meter samt skytte. Simtävlingar fick ställas in p.g.a. det dåliga vädret. Cykeltävlingen vanns av D. Tillman, Testa, Skogstibble på tiden 41,22 med Oscar Kjellin, Holmbro, Skogstibble på 2:a plats minuten efter. Vägsträckan till Åland och åter var i ett genomuselt skick varför tiden ändå ansågs goda. De två främsta använde velocipeden Fram från Uppsala. Samtliga priser bestod av kontanta medel. Efter tävlingarna roade sig ungdomen med dans på den nyanlagda dansbanan.

     I Augusti anordnades den andra idrottsfesten i strålande väder. Tävlingarna omfattade cykelåkning till Enköping och åter, en sträcka på 6 mil, löpning 2.000 meter för amatörer och 400 meter för gossar 14-16 år samt 12-14 år. I cykeltävlingen var Oskar Philipsson från Järlåsa favorit men blev illamående och måste utgå. Segrade gjorde Albert Pettersson från Nydala i Torstuna på 1 timme och 52 minuter, 2. Oskar Kjellin och 3. D. Tillman. I löpning 2.000 meter segrade Algot Eklund, Åland med tiden 7 minuter med D. Tillman som tvåa på 8 minuter och 44 sekunder. 

 

Folkmängden i Järlåsa församling uppgick vid årets slut till 892 personer vilket innebär en minskning med 3 personer jämfört med året innan. Födda 11 gossar och 10 flickor, inflyttade 62 män och 60 kvinnor. Döda 7 män och 8 kvinnor. Utflyttade 61 män och 70 kvinnor. Ingångna äktenskap 3 och upplösta äktenskap 2