Välkommen som medlem

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM !


Årsavgiften är 75 kronor, och för 2 medlemmar med samma adress är avgiften 100 kronor. Enklast blir du medlem genom att betala in beloppet på föreningens plusgiro 66 93 45-1. Ange medlemsavgift och namn/namnen samt adress som meddelande

Några  föreningsmedlemmar på torpvandring  2019