Om Oss

KORT PRESENTATION !JÄRLÅSA SLÄKT-OCH BYGDEFÖRENING bildades år 2012 med syfte att:


dokumentera Järlåsabygden i ord och bild genom att samla in uppgifter kring personer, platser och händelser med anknytning till Järlåsa.


Föreningen ger ut "Järlåsa" som kommer ut årligen och innehåller ett 10-tal artiklar om olika ämnen.


Vi arbetar med insamling/kopiering av:


dokument

fotografier

tidningsurklipp

som har en anknytning till Järlåsa.


Har du fotografier etc. Är vi tacksamma om du hör av dig till oss genom att klicka nedan

E-post


Föreningen har utfört en gränsrösesinventering som utgetts i skrift, och som kan köpas genom att klicka på Här nedan.


Vidare har föreningen arbetat med torpinventering, där platser lokaliserats och dokumenterats i en skrift som kan köpas genom att klicka Här.

Föreningsmedlemar på torpvandring