Välkommen Som Medlem

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM !


Årsavgiften är 100 kronor, och för 2 medlemmar med samma adress är avgiften 150 kronor. Enklast blir du medlem genom att betala in beloppet på föreningens plusgiro 66 93 45-1. Ange medlemsavgift och namn/namnen samt adress som meddelande

Några föreningsmedlemmar på torpvandring 2019