Månadens Berättelse

Berättelse 15/11-14/12

Soldat From uppträdde som björn

- Av Åke Nilsson  –

Ett urval ur våra skrifter

Johan Gustaf Bodin född 1853 i Råda i Värmland. Kom med sina föräldrar och syskon till Gubbtorpet (nuv. Stenberga) Ribbingebäck Skogstibble år 1856 där fadern Johan Petter född 1830 tog över torpet under Ribbingebäcks sätesgård.


Efter uppväxten där tog Gustaf tjänst som dräng i Onsike 1871 och Borrsätra från 1876. År 1878 blir Gustaf antagen som soldat i Kungliga Uplands regemente i Hagunda kompani vid soldatstugan no. 54 i Sundby Skogstibble och enligt antagningen 5 fot och 7 tum lång (c:a 168 cm). From blir soldatnamnet som följer soldaten på roten och det behåller sen Gustaf hela livet.

    

Gustaf gifter sig 1879 med Charlotta Kristina Fagerström född 1859 från Stockmossen på Onsikeskog i Skogstibble. Att bli soldat betydde ett steg upp på rangskalan. Soldaten fick viss utbildning i att läsa och skriva och fick genom sina kunskaper högre status än andra torpare på orten.

    

De olika kompanierna i Uplands regemente hade öknamn med ortnamn och tillägg som –orrar, -ugglor, medan soldaterna i Hagundabygden kallades Hagunda-oxar.


Uppträdde som björn

De årliga övningarna ägde rum vid Polacksbacken i Uppsala och då ordnade de äldre soldaterna uppträdande för de yngre och för att utöka kassan till öl och snus togs inträde. Gustaf From hade en egenskap att han hade rik hårväxt över kroppen, förutom skägg var han luden över hela kroppen.

 

Gustaf uppträdde naken som björn och gick på alla fyra föreställande en björn till publikens förtjusning.

    

Så kom beslut att indelta soldaterna skulle upphöra år 1900 och allmän värnplikt införas. Gustaf lämnade då soldattorpet  i Sundby och tog över torpet Grönmossen norr om Björknäs i Järlåsa 1896.

    

Åter till soldattorpet i Sundby 1899 dit han tydligen längtade tillbaka för att flytta åter till Järlåsa 1902. Som fördräng vid Karinbo, där dotter Tekla Maria född 1879 bor och är gift med Edvin Berglund.

Fromens stuga vid Ängsbacka Framför stugan står Yngve Segerkvist 

Soldat From flyttar 1912 till Hedtorps gård som statdräng och där dör hustrun Charlotta Kristina 1913. From flyttar 1920 till Ängsbacka under Hedtorps gård och har då dotter dotter Svea Berglund född 1901 som hushållerska då soldat From börjar bli gammal men jobbar som jordbruksarbetare vid Hedtorps gård.

    

1928 kommer Axel Segerqvist med familj och tar över torpet Ängsbacka på arrende med dagsverken då Ängsbacka förut brukats under Hedtorps gård. From bor kvar i gamla huset. I högsommaren 26 juli 1935 ändas livet då gamle soldat Gustaf From dör, levat i 82 som då var en ansenlig ålder och ligger begravd på Järlåsa kyrkogård.

    

Ett människoöde där Gustaf kom med sina föräldrar 3 år gammal från Värmland en sträcka på över 30 mil som säkert var strapatsrik och måste ha tagit många dagar att tillryggalägga och frakta med sig de viktigaste tillhörigheterna till en okänd trakt.

    

Blev indelt soldat under c:a 20 år och en del av det Svenska försvaret. Blev den sista soldaten i Sundby rote i Skogstibble och Hagunda kompani. Rotebönderna blev säkert glada när de slapp den bördan att medverka till att hålla en soldat inom roten. Gustaf fick då skaffa sig egen försörjning som torpare och senare jordbruksarbetare och han arbetade upp i hög ålder då var och en fick stå för egen försörjning.

    

Soldat From blev inkallad inför unionsupplösningen med Norge 1905 då det var oroligt om det skulle utbryta krig med Norge. Gustaf var då förlagd vid norska gränsen för bevakning och det var ont om mat till soldaterna men Gustaf fann på råd och vid en gård i närheten fick han köpa en rektangulär form som ett våffeljärn i gjutjärn med långt skaft för att kunna ha över öppen eld. De fiskade i närbelägna bäckar och sjöar och stekte fisk över öppen eld för att dryga ut maten med. Gustaf blev därmed en omtyckt soldat som tänkte på sina kamrater.

    

Denna gjutjärnsform finns kvar i Järlåsabygden då Gustaf tog den med sig hem från Värmland när de blev hemkallade.

    

Gustaf Froms minne lever kvar i Järlåsabygden och flera släktingar bor kvar i området.


Detta är på uppgifter som Bertil Segerqvist berättat som var en person med gott minne

Och han delade med sig av detta också

Han har gjort många bidrag till historien