Månadens Berättelse

Berättelse 15/9-14/10

Två korta berättelser

Ett urval ur våra skrifter

En liten historia om Skräddar-Fredrik

- Av Sören Eriksson –

Henning Fredriksson som växte upp vid Prästgården berättade under sin levnad en historia om sin granne i Lugnet, Skräddar-Fredrik Nyström


Fredrik föddes 1859 i Lugnet och han livnärde sig som skräddare, ett yrke som också utövades av fadern och en äldre bror. Skräddar-Fredrik och stugan är sedan länge borta men historien lever kvar.


Skräddar-Fredrik hade fått Knarren i sin arm, och för den plågan gällde det att få någon slags bot.

Nu var det lyckligtvis så att i Smedjebacken bodde en gumma som kunde lite av varje, och det var dit Fredrik vände sig. När han framfört sitt ärende nickade gumman och tog sedan fram en yxa. Fredrik blev nog lite skraj för han undrade om gumman tänkte hugga av honom armen. Men så illa var det nu inte. Fredrik fick sätta sig på den ena sidan av tröskeln och gumman på den andra, och yxan hade hon bredvid sig.

 

När allting var klart sa gumman: ”Jag hugger och jag hugger”.

Då fick Fredrik svara: ”Vad hugger du då”

Jag hugger knarren ur armen, och i tröskeln. Och därmed klämde hon yxan i tröskeln.

Om knarren gick bort ur armen förtäljer inte historien men för besöket skulle gumman ha 25 öre och en sup.

Järlåsa Släkt– och Bygdeförening 2015

- Av Lennart Källgren –

Tiderna ändras och äldre boställen som tagit upp av tidigare generationer försvinner. Föreningen har under de senaste åren, med hjälp av äldre handlingar, kartor och hjälpsamma ortsbor lokaliserat och märkt upp några av dessa torp, krogar och övriga byggnader.

De som märkts upp är Björkmora, Blåviken, Rosendal, Smedstorp, Dalkarsbo krog, Stövelbo krog, Järlåsa Anhalt, Lilla Slässbo banvaktstuga, Lilla Hägglunda och Faktens.

På kartan finns de utmärkta med röd markering.


Utgivande av den årliga årsskriften Järlåsa är en av föreningens viktigaste aktiviteter där forskning, insamlade handlingar och fotografier kan spridas vidare till intresserade.